vad är fas 4 bröstcancer ?

Fas IV bröstcancer är sent skede bröstcancer . I steg IV har cancer i allmänhet spridit sig till lymfkörtlar , lever, lungor och skelett. Enligt American Cancer Society ", är mest bröstcancer upptäcks innan steg IV . "

Symtom

Typiska symptom på steg IV bröstcancer kan vara huvudvärk , viktminskning , neurologiska smärta , skelettsmärta och andnöd .

överlevnad

Typiskt steg IV bröstcancer har en låg fem års överlevnad . Steg IV bröstcancer , enligt American Cancer Society har ett " 20 procents överlevnad . "

Behandling

Behandling av stadium IV bröstcancer kan omfatta kemoterapi , hormonbehandling, strålbehandling , mastektomi , eller en kombination av dessa behandlingar.

Diagnos

Diagnos av steg IV bröstcancer utförs vanligtvis med imaging test och biopsi .

klinisk prövning

Kliniska prövningar forskning är beroende av patienter . Det är genom forskning att nya behandlingar finns . Klinik försök för personer med steg IV bröstcancer kan hittas i referens i den här artikeln .


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.