Paxil användningsområden för migrän smärta

Paxil, en antidepressiv medicin, ibland också för att behandla migrän. Studier har funnit en hög koppling mellan migrän och depression, att 47 procent av migrän erfarenhet klinisk depression i motsats till bara 17 procent av befolkningen

Dosering

För migrän, är låga doser som använts. Den typiska dos av Seroxat för migrän är hälften eller en 10 mg tablett, för fyra till sex dagar, långsamt ökar till 20 mg per dag.

Fördelar

Paxil är effektiv, billig och också användbar för daglig huvudvärk.

Säkerhet

Paxil är säkert och har använts av tiotals miljoner människor för migränbehandling.

Äldre Behandling

Paxil kan påverka hjärtfrekvensen, och därför bör försiktighet iakttas vid förskrivning av läkemedel till äldre.

biverkningar

Biverkningar kan inkludera kognitiv Avtrubbning, muntorrhet och sexuell dysfunktion.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.