Vilka är farorna med att använda Ventolin inhalatorer?

Ventolin, även känd som albuterol, är ett receptbelagt läkemedel som kommer i en inhalator och används för förebyggande och behandling av luftvägarna spasmer. Ventolin kan användas dagligen för att förebygga astmaanfall eller under en astmaattack för att lindra symtomen

vanliga biverkningar

Ventolin inhalatorer, precis som alla receptbelagda mediciner har biverkningar, varav vissa kan vara allvarliga. Dessa inkluderar förändringar i aptit, muskel-eller skelettsmärta, hosta, halsirritation, yrsel, huvudvärk, hyperaktivitet, illamående, nervositet, ont i halsen, sinus smärta och kräkningar.

Kliniska studier

I kliniska studier har de vanligaste biverkningar av Ventolin användning var irritation i halsen, viral luftvägsinfektion, övre luftvägarna inflammation, hosta och muskuloskeletal smärta. Studierna genomfördes av GlaxoSmithKline, tillverkare av Ventolin HFA (albuterol sulfat) Inandning Aerosol.

Allvarliga biverkningar

Några Ventolin biverkningar är mer allvarliga och kräva omedelbar läkarvård. Dessa inkluderar bröstet eller ont i öronen, bultande i bröstet, oregelbunden eller snabbare hjärtrytm, nässelutslag, andningssvårigheter, blåsor eller fjällande hud eller svullnad i tungan, läppar, ansikte eller mun.

Ogynnsamma interaktioner

För att undvika eventuella negativa interaktioner med befintliga läkemedel bör patienten berätta sin vårdgivare om han har några hjärtproblem men särskilt arytmi, takykardi eller hjärtsvikt. Han ska också berätta sin vårdgivare om hypertoni, hypertyreos, diabetes, allergier, krampanfall eller epilepsi.

Överväganden

Patienter överväger att använda en inhalator albuterol bör tala om för sin läkare om de är amningen eller gravida eller funderar på att bli gravid. De bör också diskutera vad mediciner de tar inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och örtmediciner.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.