genetik & epilepsi

Epilepsi är en samling av många neurologiska sjukdomar med ett vanligt symptom på anfall. Kramper kan ta formen av en tillfällig elektrisk störning i hjärnan som startar okontrollerbara rörelse, eller en förändring i personens känslor eller medvetenhet

Genetiska Epilepsi

det finns många orsaker till epilepsi, men man tror att nästan 30 procent av fallen är av okänt ursprung. Ofta kommer denna typ av generaliserad epilepsi köras i familjer och tycks ha vissa genetiska ursprung.

barnepilepsi

Epilepsi kan börja i alla åldrar. Människor som upplever anfall tidigt i livet, före 20 års ålder, verkar ha större chans att få barn som också utvecklar epilepsi.

Mothers vs fäderna

Det tycks finnas en ökad risk för epilepsi hos barn av mödrar med sjukdomen, snarare än vars fäder har epilepsi. Anledningen till detta har inte kunnat fastställas.

Familjemedlemmar

Trots att sjukdomen verkar ha några genetiska faktorer, har de flesta personer med epilepsi inte barn eller andra anhöriga som också har epilepsi.

Generations

Epilepsi kan hoppa över en generation.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.