Vad är IgE?

IgE spelar en viktig roll i allergier och astma. Människor som har många allergier har förhöjda IgE nivåer, och detta skapar en risk för att utveckla astma

Definition

immunglobulin (IgE) är ett naturligt material som finns i blod och vävnader i kroppen och spelar en viktig roll i utvecklingsländerna allergisk astma.

Låg IgE

En låg IgE-nivå är något lägre än 4,2 enheter per milliliter. Med låg IgE-nivå kan orsaka en sällsynt ärftlig sjukdom som kallas ataxi-telangiectasia, vilket påverkar muskelkoordination.

High IgE

En hög IgE är över 592 enheter per milliliter. Höga IgE kan tyda parasitinfektion, cancer, allergiska reaktioner, eller en autoimmun sjukdom.

Utlösare

triggers som kan höja IgE omfatta djur ilska, kackerlackor, kvalster och mögel. Dessa kommer att orsaka väsande andning, hosta, andnöd och en skärpning av bröstet.

Behandlingar

anti-IgE behandling nytta för dem som har kronisk astma eller har haft någon lindring med andra steroider behandlingar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.