nootropic läkemedel som används vid demens

Demens är en degenerativ villkor som vanligtvis inträffar hos äldre individer och leder till en minskning i minnet, medvetenhet och kognition. Nootropics, en relativt ny klass av läkemedel, kanske kan hjälpa

Nicergoline

Nicergoline används för att behandla demens och ökar mental vakenhet och klarhet genom att förbättra blodflödet till hjärnan.

Selegilin

Detta läkemedel upptäcktes i Ungern på 1960-talet och är för närvarande används för att behandla depression, Parkinsons sjukdom och senil demens.

Hydergine

Hydergine, även känd som ergoloid, används för att behandla kognitiva degeneration hos äldre, inklusive demens och Alzheimers sjukdom. Det har också visat sig effektiv i återhämtningen efter en stroke.

Meclofenoxate

Meclofenoxate visas att förbättra minnet, mentala funktioner och kan ha anti-aging effekter. Det används för att behandla senil demens och Alzheimers sjukdom.

Fipexide

Detta läkemedel har använts för att behandla demens i Europa, men dess användning krymper på grund av eventuella biverkningar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.