vad är mögel i lungorna?

Enligt Centers for Disease Control (CDC) kan mögel hittas inomhus och utomhus och reproducera genom att sprida sporer i luften. Dessa sporer kan andas in i lungorna och orsaka hälsoproblem

Fakta

Mögel i lungorna gör att kroppen generera ett immunsvar för att eliminera det främmande ämnet, rapporterar North Carolina Department of Health and Human Services. Detta svar kan vara i form av en allergisk reaktion, eller i svagare immunförsvar, en infektion.

Funktioner

Lungorna är en perfekt mögel kärl eftersom formar blomstra i varma, fuktiga, mörka områden, uppger CDC.

Effekter

Mold exponering har kopplats till symtom från övre luftvägarna, t. ex. väsande andning och hosta, säger CDC.

Förebyggande /Lösning

CDC varnar folk för att hålla luftfuktigheten i deras hem mellan 40 och 60 procent och att vädra ut kök och bad att minimera mögel exponering.

Varning

Om du hittar mögel som växer i ditt hem, har det professionellt bort omedelbart skydda mot exponering och hälsofrågor.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.