ADHD-symtom med personlighetsstörning

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kännetecknas av ouppmärksamhet och hyperaktiva impulsivt beteende. De flesta barn diagnostiseras med sjukdomen runt 7 års ålder, även om vissa kan uppvisa symtom så tidigt som barndomen. De som bär sjukdomen i tonåren och vuxenlivet ofta lider med personlighetsstörningar

Betydelse

National Institute of Health publicerade resultaten av flera studier som utförts av ett flertal psykiatriska läkare på september1, 202C som drog slutsatsen att barn med diagnosen ADHD barndom löper en ökad risk för personlighetsstörningar, särskilt i tonåren.

Överväganden

Studierna visade prevalensen mot flera olika typer av personlighetsstörningar. Dessa inkluderar gränsfall störningar, anti-sociala störningar, undvikande och störningar narcissisten.

Effekter

Barn med ihållande ADHD löper större risk för antisocial och paranoid personlighetsstörning jämfört med barn där ADHD efterges. En högre risk för de andra personlighetsstörningar har inte fastställts.

Funktioner

Lång studier av barn med ADHD visar att sjukdomen ganska ofta bär och kvarstår i vuxen ålder. ADHD är förenat med betydande livslångt funktionshinder och förebådar risken för personlighetsstörningar i tonåren och vuxna.

Identifiering

Nära 60 procent av barn med ADHD utvecklar beteendestörningar och fortsätta att utveckla antisocial personlighetsstörning. Neurologiska skillnader i hjärnan hos personer med ADHD, och de som utvecklar personlighetsstörning. Människor drabbas med ADHD och personlighetsstörningar saknar förmågan att kontrollera impulsivitet och vissa beteenden. Detta antyder att neurologiska problem kan vara samma vid ADHD och personlighetsstörningar, enligt resultaten publicerats i en papper för Bryn Mawr College.

Potentiella

Personlighetsstörningar är de svåraste psykiska besvär att behandla. Mediciner används ofta, och litium verkar vara den mest effektiva. Beteendeterapi, interventioner och familj bistånd är också till hjälp.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.