hur man ska värdera interaktion

Med nya recept och över disk läkemedel släpps ut på marknaden, blir det allt svårare för läkare att apotekare och personer förutse och utvärdera den potentiella interaktioner. Läkemedelsinteraktioner kan ha en rad effekter-och kan resultera i ökade biverkningar, minska eller öka i styrka av en eller båda läkemedlen eller en dödlig kombination
1.
Gör en lista över alla receptbelagda, over-the-counter, naturläkemedel och vitaminer du tar. Lämna denna lista till både dig läkare och apotekspersonal eftersom deras yrkeskunskaper, bakgrund och datorsystem kan detektera potentiella läkemedelsinteraktioner.
2.
Forskning och kontrollera potentiella interaktioner mellan ett nytt recept eller över- den receptfria mediciner dig online innan du tar dem. Gör en sökning med nyckelord som, läkemedelsinteraktion varningar eller drug index för att hitta en ansedd sökmotor.
3.
Undersöka andra potentiella läkemedelsinteraktioner mellan livsmedel och drycker. Normala livsmedel såsom ost, mjölk, choklad, salami, alkohol och andra ämnen kan reagera med mediciner, vilket resulterar i ökade hälsorisker.
4.
Läs alla varningsetiketter och paket information innan ett nytt recept. Båda informationskällorna kan varna dig för potentiella risker och interaktioner.
5.
Meddela din läkare om du upplever några symtom eller biverkningar. Dessa kan vara varningssignaler för sällsynta eller ovanliga interaktion. Sök läkarvård omedelbart om du får bröstsmärtor, andningssvårigheter, svullnad, utslag eller andra symptom efter att ha tagit en ny medicin. Inte bara kan detta tyda på problem med nya recept, men kan indikera en möjlig reaktion.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.