information om anti depressiva

Enligt Mayo Clinic, antidepressiva är oftast ett bra behandlingsalternativ för vuxna som lider av depression. Dessa receptbelagda läkemedel kan lindra symptomen och hjälpa dig att återgå till ett mer normalt liv. Det finns en mängd olika mediciner som finns tillgängliga, som alla har både fördelar och biverkningar

Hur de fungerar

Antidepressiva läkemedel fungerar genom att aktivera hjärnan att behålla högre koncentrationer av neurotransmittorer. Signalsubstanser (t. ex. noradrenalin, serotonin och dopamin) är en viktig del av normal hjärnfunktion, låga som har kopplats till att orsaka depression.

vanligen används Antidepressiva

SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) inkluderar citalopram eller fluoxetin som ökar serotoninnivåerna i hjärnan. SNRI (serotonin-och noradrenalinåterupptagshämmare) innehålla venlafaxin eller duloxetin som arbetar med att öka både serotonin och noradrenalin nivåerna i hjärnan.

Ytterligare typer

Tricykliska antidepressiva medel som amitriptylin eller imipramin är äldre och mindre vanliga, medan MAO (monoaminoxidas monoaminoxidashämmare) som isocarboxazid eller fenelzin betraktas som en sista utväg på grund av potentiellt allvarliga biverkningar.

Tidsplan

De flesta patienter tar antidepressiv medicin i minst 4 till 6 månader, ibland längre tid. Räkna med att ta medicinen för ca 2 veckor innan du märker någon positiv effekt. Du bör uppleva symtom förbättring inom 6 veckor.

Biverkningar

Biverkningarna varierar i enlighet med de läkemedel som du tar. Vissa potentiella effekter omfattar sexuell dysfunktion, minskad libido, muntorrhet, viktökning och en ökning (i några personer) i självmordstankar och handlingar.

Läkemedelsinteraktioner

Interaktioner varierar i enlighet med de läkemedel som du tar. Vissa receptbelagda läkemedel, over-the-counter läkemedel och örtmediciner kan orsaka interaktioner som farligt högt blodtryck, leverskador eller ökad förekomst av biverkningar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.