behandling och diagnos av asbestos

Asbestos är en lunga sjukdom som utvecklas efter inhalation asbestfibrer. Asbest är ett mineral produkt som använts i vissa byggmaterial och på arbetsplatser. Asbestfibrer samlas i lungorna och kan orsaka andnöd

Symtom

Symptom på asbestos uppstår vanligen efter mer än 20 års exponering för asbestfibrer och som kan innefatta bröstsmärta, hosta och andningsbesvär med fysisk ansträngning eller då patienten är i vila Enligt Mayo Clinic.

Diagnos

Läkare kan använda ett stetoskop för att lyssna till ett sprakande ljud i en patients andning och får använda en patients symtom och känd historia av exponering för asbest som faktorer vid diagnostisering asbestos, enligt till Mayo Clinic. Tester kan utföras, inklusive lungröntgen och pulmonell funktionstester för att lära sig om tillstånd i lungorna.

Eliminera exponeringen

Patienter som har fått diagnosen asbestosis måste sluta andas asbestfibrer. De flesta fall av asbestos inte försämras inte efter att en patient eliminerar sin exponering för asbest, enligt Mayo Clinic.

Läkemedel

Pulmonell hypertension kan utvecklas i asbestos patienter och det kan behandlas med läkemedel som blodkärlen. Blodförtunnande läkemedel kan förskrivas att förhindra blodproppar från boende i en patients krympte blodkärl.

Andra behandlingar

Patienter med andningsbesvär kan dra nytta av extra syrgas behandling. Läkare kan rinna vätska från en patients lungor och kan rekommendera en lungtransplantation till personer med svår asbestos.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.