behandlingsrekommendationer för CMV

Cytomegalovirus (CMV), en av de humana herpesvirus, orsakar inte svår sjukdom i de flesta smittade människor, enligt mikrobiologi och immunologi Online. Hos spädbarn och personer med försvagat immunsystem, kan allvarliga symtom uppträder, men effektiva behandlingar finns tillgängliga

Primär behandling

Den viktigaste behandlingen för CMV-infektion är den antivirala läkemedel ganciklovir. Enligt KidsHealth. org, allvarliga fall av CMV kan behöva behandlas intravenöst på sjukhus och sedan med tabletter hemma.

Andra Treatmets

Den antivirala läkemedel foskarnet är också godkänd för användning vid behandling av CMV-infektion, enligt till mikrobiologi och immunologi Online. CMV-immunglobulin ges också till benmärg transplanterade, enligt KidsHealth. org.

Varning

Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ganciklovir kan ha allvarliga biverkningar hos spädbarn och bör endast användas till spädbarn som har svår CMV sjukdom.

Överväganden

Enligt KidsHealth. org är ingen behandling rekommenderas för vuxna med friska immunförsvar som har CMV-infektion.

Potentiella

Enligt Centers for Disease Control, är forskning genomförs för närvarande att skapa ett vaccin mot CMV.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.