struktur binjure

De två binjurarna i kroppen producerar hormoner som påverkar alla stora fysiologiska processer i kroppen. Den huvudsakliga funktionen för binjurarna är att hjälpa kroppen hantera stress

Identification

binjurarna är ett par triangulära organ ligger ovanpå varje njurarna.

Funktioner

Varje binjure handlar om storlek som en stor druva, väger cirka fem gram och består av två delar.

binjurebarken

Den yttre delen av binjuren, känd som binjurebarken, kommer från embryonala mesoderm (mellersta lagret av embryot) och står för huvuddelen av varje körtel.

binjuremärgen

Den inre delen av binjuren, känd som binjuremärgen, består av neuroectoderm och är funktionellt en del av det sympatiska nervsystemet.

Addisons sjukdom

Addisons sjukdom är en brist i funktion binjurarna som innebär strukturella och fysiologiska skador på binjurarna. Tillståndet kan vara livshotande om den inte behandlas.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.