Vilka är fördelarna med pacemakern?

arytmier inträffar ganska regelbundet och ofta inte kräver någon behandling. I detta fall anser man läkarna inte dem som kliniskt signifikant. Men om hjärtarytmier kombinera med andra symtom som andfåddhet eller trötthet, får de kräva medicinsk behandling. Pacemaker utvecklades på 1960-talet och har sedan dess utvecklats till små, sofistikerade delar av utrustning.

Reglering av Heartbeat

Sinoatriellt nod fungerar som hjärtats naturliga pacemaker, skicka elektriska impulser som orsakar att hjärtat slår. Ett problem i denna eller någon annan del av hjärtats elektriska vägen kan leda till att hjärtat slår för fort (takykardi), för långsamt (bradykardi), eller bara oregelbundet. När detta tillstånd blir tillräckligt allvarlig, löper patienten risken för ytterligare hjärtproblem vilket en pacemaker hjälper till att förhindra.

Andfåddhet

Många patienter med oregelbunden hjärtrytm klagar på andfåddhet, en obehaglig symptom som kan leda till att patienten begränsa sin verksamhet. Detta i sin tur kommer att ytterligare påverka hans allmänna hälsa. Den andfåddhet uppstår när blodet inte pumpen med maximal effektivitet till och från lungorna, vilket kan äventyra lungan funktion. En pacemaker bör lösa detta symptom.

Trötthet

Patienter som har en störning av hjärtslag ofta känner mig trött och saknar energi. Detta inträffar eftersom blodet inte är effektivt syresätts i lungorna, och syresatt blod är inte pumpas på en optimal nivå i hela kroppen. Ibland patienter upplever lågt blodtryck, och lider matthet och yrsel. Införandet av en pacemaker bör bidra till att lindra eller till och med bota dessa symtom.

Biologiska förändringar

En studie som genomförts vid John Hopkin's University School of Medicine visade att användningen av en biventrikulär pacemaker faktiskt kan ändra biologi av hjärtmuskeln och förbättra utsikterna för patienten. Detta blir speciellt sant när patienten kombinerar pacemaker med läkare och förskrivna läkemedel.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.