varför en bild former upp och ner i ögat

Ljusstrålar som speglar från vad vi ser på resor från olika håll i vårt hornhinna, som är krökt inåt som en skål. De ljusstrålar som träffar hornhinnan omdirigeras genom kurvan innan den når näthinnan. Omdirigering av ljusstrålar medföra att bilden som bildas på våra näthinnor att visas upp och ner

Toppen av ett objekt

När du tittar på ett objekt, ljus strålar från toppen av objektet gå igenom den böjda hornhinnan, omdirigerar strålarna att träffa botten av ögats näthinna.

Längst ned på ett objekt

ljusstrålar som reser från botten av samma objekt färdas genom hornhinnan och omdirigeras uppåt och slå upp på näthinnan.

Image Vänder

Eftersom ljuset information från toppen av ett objekt reser till botten av näthinnan, och botten till toppen, den bild som först former i våra ögon är upp och ner. Vår hjärna omvandlar sida bilden rätt upp.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.