klaritromycin grunderna

Antibiotika är några av de mest förskrivna läkemedlen i USA. Antibiotika bekämpa sjukdomar och infektioner genom att döda eller förhindra spridningen av bakterier. Klaritromycin är en av över 100 varianter av antibiotika för att kunna användas för dessa ändamål

Identification

Enligt Pub Med, en tjänst av National Institutes of Health, är klaritromycin används för behandling av bakteriella infektioner som lunginflammation, bihåleinflammation och bronkit. Klaritromycin är ett makrolidantibiotikum, vilket betyder att det verkar genom att hämma tillväxten av nya bakterier.

Medicinering Schema

Klaritromycin kommer som en tablett, som kan standard-eller långverkande. En muntlig flytande form finns också. Standarden tablett, liksom flytande, är i allmänhet två gånger om dagen på en full eller tom mage för en till två veckor. De långverkande tablett tas för en till två veckor liksom, är det dock vanligen tecknas endast en gång per dag

Risker och biverkningar

Enligt WebMD. . com, kan eventuella biverkningar av klaritromycin är diarré, magbesvär, huvudvärk eller förändringar i smak. Mayo Clinic anges att klaritromycin bör inte användas i kombination med astemizol, pimozid eller andra antidepressiva medel, som allvarliga hjärt biverkningar kan förekomma. Fråga din läkare eller apotekspersonal för en komplett lista över läkemedel som kan interagera med klaritromycin. Om biverkningarna är bestående eller förvärras över tid, kontakta din läkare.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.