långsiktiga effekter av kinin

Läkare använder kininsulfat att behandla malaria och muskelkramper, samt använda det tillsammans med andra läkemedel, såsom tetracykliner. Några kontraindikationer för användning av kinin finns, såsom existerande hjärt-eller blodsjukdomar eller tinnitus. Potentiella användare behöver skilja mellan långsiktiga biverkningar av denna drog, och allergi. En allergisk reaktion vanligtvis visas strax efter påbörjandet av medicinering, och kommer sannolikt att vara akut och potentiellt allvarliga.

Cinchonism

Termen "cinchonism" eller stora mängder av kinin, medför en rad symptom, som huvudvärk, tinnitus, illamående, vasodilatation och yrsel. Mer allvarliga symptom av cinchonism omfatta mer allvarliga synrubbningar, diarré, buksmärtor och även dövhet och blindhet om medicinska ingrepp inte förekommer. Biverkningarna brukar sluta om patienten slutar ta medicinen, men du bör alltid rådgöra med din läkare först.

Dermatologisk Symtom

Långvarig användning av kinin kan orsaka hudreaktioner, inklusive klåda (klåda) och ljuskänslighet (ljuskänslighet). Utslag och vaskulit kan också visas, och en del känsliga patienter uppvisar extrema rodnad i huden.

Kardiologiska och luftvägssymtom

Långvarig användning av kinin kan resultera i arytmi och andra hjärtproblem, och patienten kan klaga på angina-symptom. En person med en befintlig hjärtsjukdom behöver ytterligare vård innan de fick kinin. Andnöd kan också manifestera sig som en bieffekt av kinin. Astma har uppträtt i sällsynta fall.

Andra symptom

långvarig användning av kinin kan påverka nästan alla kroppens system. Anemi-typ blodsjukdomar kan visas. Kinin kan förstärka effekten av antikoagulantia medicinering. Personer som tar kinin kan också drabbas av njurproblem, inklusive akut hemolytisk anemi med akut njursvikt i sällsynta fall. Detta kan inträffa efter även små doser av kinin. Men vänder tillstånd vanligtvis när patienten slutar med drogen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.