lexapro och 5-HTP

Lexapro är i en klass av anti-depressiva som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Ett tillägg som kallas 5-HTP är en naturlig kemikalie som produceras i hjärnan som kan utgöra ett alternativ mot depression

biverkningar

Enligt 5-HTP hemsida, 5-HTP har en lägre förekomst av biverkningar jämfört med föreskrivna SSRI.

Tillgänglighet

Lexapro och andra SSRI-preparat kräver recept. Däremot kan 5-HTP köpas över disk på många hälsokostbutiker utan recept.

Försiktighetsåtgärder

Kolla med en kvalificerad sjukvårdspersonal innan du tar ett komplement för att behandla alla typer av medicinskt tillstånd. Lexapro och 5-HTP ska inte tas om du är gravid eller ammar om inte din läkare föreskrivit.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.