missbruksvård strategier

Drogmissbruk utgör den ohälsosamma användning eller missbruk, av ämnen, såsom droger eller alkohol. Fortsatt missbruk av dessa ämnen oftast resulterar i ett fysiskt och psykiskt beroende, visar Världshälsoorganisationen. Med tiden har missbruksproblem en skadlig effekt på missbrukarens personliga och professionella liv, och kan leda till arbetslöshet, hemlöshet och allvarliga hälsoproblem.

Rådgivning

Drogmissbruk rådgivning fokuserar på att ge en person med terapi via en personlig behandlingsplan, som erbjuder en framgångsrik återhämtning tillfälle, enligt Healthline. Behandlingen Planen är resultatet av vägledaren bedömning och diagnos av missbrukaren. Beroende på individens behov, rådgivning kan innebära en kombination av olika terapeutiska teorier, såsom kognitiv beteendeterapi, som behandlar den roll tänkande spelar i en persons känslor och handlingar. Ytterligare delar av rådgivning omfattar utbildning i livskunskap och ändring av vanor.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling utgör ibland en nödvändig behandling för drogmissbruk. Medicinering kan temperament abstinensbesvär: en uppsättning fysiska, känslomässiga och psykologiska reaktioner som uppstår efter en person som plötsligt slutar använda ett ämne som han missbrukade, enligt National Institute on Drug Abuse. Om missbruk har ändrat missbrukarens normala hjärnfunktioner, kan en vårdgivare förskriva läkemedel som återställer den funktionen.

Självhjälp Behandling

En person kan använda självhjälpsgrupper, som Alkoholister eller Anonyma Narkomaner, som ytterligare en form av terapi under eller efter andra missbruk behandlingar föreslår MayoClinic. com. Dessa grupper brukar följa en 12-stegs program som koncentrerar sig på uppgifter, såsom att erkänna ett missbruk, att gottgöra för sina tidigare misstag och att hjälpa andra missbrukare. Självhjälpsgrupper låta missbrukare möjlighet att uttrycka sina känslor, tankar eller frågor som rör deras missbruk med andra som har första hand kunskap och erfarenhet av missbruk.

förebygga återfall

När en missbruksproblem kund lämnar ett behandlingshem, program som stöd henne i förebyggande av återfall bli avgörande i hennes tillfrisknande. Program som erbjuder hälso-och sjukvård, utbildningsmöjligheter och yrkesutbildning hjälpa personer för en nykter träda i samhället på det yrkesmässiga och personliga planet, enligt justitiedepartementet. Kombinera det pågående behandling för sitt missbruk, samt användningen av eftervård program som tar upp frågor som t. ex. att hitta ett hem och ett jobb, gör en effektiv strategi för att bekämpa ett återfall.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.