tecken på dyspraxi

dyspraxi kommer från det grekiska ordet "praxis", med hänvisning till de neurologiska process som styr rörelsen. I denna process ingår utgör en idé, planerar en åtgärd och utför en rörelse. Dyspraxi, eller svårigheter att utföra dessa funktioner, kan finnas med andra tillstånd, såsom dyslexi, ADHD och sensorisk integration dysfunktion. Det finns många tecken på att ett barn eller en vuxen kan lida av dyspraxi.

Koordination

Tecken på dyspraxi är dåliga finmotorik inom fingerfärdighet, manipulation och greppa. Större rörelser kan också påverkas på områdena balans, hållning och öga-hand koordination. En person med dyspraxi kan få problem med hantverk, spela ett instrument, skriva, handstil, hålla pennor eller verktyg, knäppa kläder eller att knyta skorna. Han kan ha svårt att idrotta, cykla, köra, dans eller ändrar riktning. Han kan stöta på andra människor eller betraktas som klumpig. Dessutom kan han ha svårt att avgöra vilken hand som ska användas för en given uppgift.

Språk

Språk symtom på dyspraxi inkludera svårighet att planera och organisera vad som sägs, liksom svårigheter med uttal, tonhöjd, volym och hastighet av anförande. En person med dyspraxi kan prata oavbrutet eller upprepa ord eller fraser, och hennes tal kan ha oorganiserat innehåll. Hon kan ha problem att sätta ljud och stavelserna i rätt ordning. Hon kanske inte är konsekvent i sitt tal och måste säga ett ord flera gånger innan uttala det rätt.

Sensorisk integration

dyspraxi kan orsaka svårigheter med sensorisk integration. En person med dyspraxi kan vara alltför känsliga eller under-känslig för beröring, ljud, lukter, smak, temperatur, smärta eller ljus. Han kan ha en dålig känsla av riktning, tid, hastighet, avstånd eller vikt. Dålig visuell perception och bristande medvetenhet om kroppens position i förhållande till andra objekt kan också förekomma.

Learning

dyspraxi kan också påverka inlärningsprocessen. En person som lider med dyspraxi kan ha svårt att följa instruktioner, koncentrera sig, minnas och slutföra arbetet i tid. Hon kan ha svårt att avsluta en uppgift, att upprätthålla korrekthet eller efter hjälp på uppdrag. Skolarbetet kan vara rörigt och arbetsytan rörig. Ämnen som kräver sekvensering kan vara särskilt utsatta, som stavning, skrivning, läsning och matematik.

Behavioral

dyspraxi kan göra beteendet hos en person verkar ojämn. En person med dyspraxi kan undvika svåra uppgifter, blir lätt frustrerad, har svårt att anpassa sig till nya situationer, ta saker bokstavligt, avbryta ofta eller har svårt att lyssna och förstå. Dessa beteenden gör lyckas i skolan eller arbetet svårare. I sin tur kan dessa svårigheter resultera i mer emotionella problem som depression, ångest och låg självkänsla.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.