adhd lärstilar

Med ett av de vanligaste symtomen vid ADHD är oförmågan att vara fokuserad, inlärning och studier kan vara en svår uppgift även för den smartaste av studenter. Numera finns det flera metoder för att hjälpa ADHD studenter utmärka sig i akademisk miljö. Att bestämma den bästa stilen är avgörande för framgång, eftersom detta maximerar deras möjligheter att lära.

Audio

Denna stil innebär att lära genom att höra. Diskussioner och deltagande i klassen är de bästa verktygen för en auditiv elev med ADHD, som ett aktivt engagemang håller studenten fokuserad. Dessutom kommer läsa högt för sig själv att hjälpa honom bättre förstå sina studier. Ett bra tillvägagångssätt för någon som är en ljud-eleven för att spela in lektioner diskuteras i klassen för senare under läxor eller projekt.

Visual

En visuell elev lär sig bättre genom att se vad som lärs ut. Bilder och filmer generera ett bättre svar i elevens lärande. Ett bra tillvägagångssätt för en visuell inlärare är att ta anteckningar och rita bilder när tillämpligt. Ljusa färger och intressanta stilar kan hjälpa till att hålla ADHD student engagerade, och kommer att bidra med information retention.

Gör

kinestetiska elever gör bäst när de är lärande genom "att göra. " Att vara aktiv och fysisk kommer att hålla den studerande från att bli uttråkad eller distraherad.

Verksamhet med laborationer och demonstrationer eller till och med studiebesök uppmuntra barnet att stanna uppmärksam. Denna typ av student bör också tillåtas ett objekt till rastlösa med eller att läsa högt för klassen under stillestånd.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.