Vilka är fördelarna med en narkosläkare ?

Narkosläkare är avgörande för framgången för en persons operation . Han är den som övervakar din hälsa medan under sedering . Hans eller hennes tjänster är synnerligen viktiga i operationssalen . Utan din anestesiolog , skulle din operation inte ens vara möjligt

Vital Signs

Narkosläkaren kommer att övervaka ditt blodtryck , hjärtfrekvens , temperatur och respirations medan under narkos .

rätt mängd Sedering

Narkosläkaren ansvarar för beställning av rätt typ av sedering till dig när som genomgår kirurgi . Han har också order om lämpligt belopp för din kroppstyp .

Andning

Narkosläkaren kommer att kontrollera din andning under hela din operation. Detta är ett enormt ansvar i hans .

blod Tranfusion eller inte

Narkosläkaren är den som fattar beslutet om huruvida du behöver en blodtransfusion under operationen för att behålla din vätske-och syrehalter .

befogenhet att stoppa Kirurgi

Narkosläkaren är den som har makt att stoppa en operation om patienten visar tecken på ångest medan genomgår kirurgi . Han har många ansvarsområden i operationssalen .


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.