sidoeffekter för kemoterapi läkemedel Taxol

Taxol är en kemoterapi läkemedel som syftar till att stoppa tillväxten av cancerceller

Funktioner

Taxol ges till patienten genom injektion . Patienten övervakas noga och vårdas efter injektionen ges .

biverkningar

Biverkningar av kemoterapi läkemedel Taxol kan innefatta kräkningar, diarré, yrsel , ledsmärta och trötthet . Vissa patienter har smärta vid injektionsstället .

Håravfall

De flesta patienter drabbas av håravfall efter att ha tagit drogen Taxol . Hårväxten återgår vanligen efter kemoterapi behandlingen är avslutad .

Varning

Taxol kan orsaka allvarliga blodsjukdomar . Under kemoterapi kommer din vård team följa dina framsteg och gör täta blodprov.

Varning

Taxol kan orsaka en allergisk reaktion hos vissa patienter. Kontakta din läkare omedelbart om du får allergiska reaktioner som klåda , yrsel , hudutslag eller andningssvårigheter .


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.