vad är orsakerna till låg syresättning av blodet nivå?

Hypoxemi, eller hypoxi, är den medicinska termen för en låg syrehalt. Detta villkor kan karakteriseras av andnöd och nedsatt fysisk kapacitet, med trötthet som inträffar snabbt efter fysisk ansträngning. Lära sig om orsakerna till en låg syresättning av blodet nivå kan hjälpa dig att förstå hur detta tillstånd diagnostiseras och behandlas

Betydelse

låg syresättning av blodet nivåer är betydande eftersom kroppens celler är beroende av syre för att fungera riktigt. När syrehalten minskar, kan cellerna inte fungera normalt. Vävnader kan också skadas på grund av brist på syre. Flera orsaker till låga nivåer blodet syre kan vara livshotande. När orsaken till hypoxemi kan identifieras måste det behandlas för att säkerställa att vävnadsskada och mer allvarliga konsekvenser inte uppstår.

Orsaker

låg syresättning av blodet nivåer är oftast orsakade av förhållanden som påverkar lungorna och hjärtat. Mayo Clinic rapporterar att luftvägsbesvär som bidrar till hypoxemi omfatta luftvägsobstruktion, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), emfysem, interstitiell lungsjukdom, lunginflammation och blodproppar i lungorna. Cardiac orsakerna till den låga mätvärden omfatta låg hjärtminutvolym och fosterskador i hjärtat. Andra orsaker till hypoxemi är anemi, chock, sömnapné och bor eller besöker områden med höga höjder.

Diagnos

hypoxemi kan diagnostiseras med en arteriell blodgas test eller använda en pulsoximeter. Arteriell blodgas testning innebär att man tar ett blodprov från en artär. Provet analyseras för att bestämma koncentrationen av syre och koldioxid närvarande. Pulsoximetrar är medicintekniska produkter som mäter koncentrationen av syre i blodet. Om nivån av syre i blodet är låg, får ytterligare testning krävs för att fastställa orsaken till hypoxemi. Datortomografi (CT) skanning och magnetisk resonanstomografi (MRT) kan användas för att diagnostisera hjärt-och förhållanden som kan orsaka hypoxemi. Specialiserade tester såsom lungfunktionstest, EKG och ekokardiografi kan också användas för att kontrollera struktur och funktion i hjärtat eller lungorna.

Behandling

syrgasbehandling används för att öka mängden syre i blodet och lungorna . Detta minskar symptomen i samband med låga blodet syre. Bärbar syre tankar gör det möjligt att få denna behandling i hemmet istället för på sjukhuset. University of Michigan Health System visar att cylindrar syrgas, koncentratorer syre och flytande enheter syre kan användas för att ge syrgas till patienter med låga nivåer blodet syre. Behandla den underliggande orsaken till hypoxemi kan förhindra låga nivåer blodet syre uppstår konsekvent.

Risker

långa perioder med låga blodet syre kan vara mycket allvarliga. Förutom vävnadsskada kan hypoxemi orsaka livshotande komplikationer. Geoff Bellingan, lektor vid Centrum för Respiratory Research vid Rayne Institute i London, rapporterar att låg syresättning av blodet nivåer resulterar i ett inflammatoriskt svar av kroppen. Detta resulterar i läckage i de små blodkärlen som kallas kapillärer. Om hypoxemi kvarstår kan fatal pulmonell eller kardiell komplikationer uppstå.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.