effekten av binjurarna om högt blodtryck

Blodtrycket är en kritisk del av homeostas, eller upprätthållandet av kroppens totala hälsa. Binjurarna släpper ett flertal hormoner som svar på stress som orsakar ett förhöjt blodtryck. Högt blodtryck kan uppstå om dessa hormoner inte tillverkas korrekt

binjurarna

På toppen av varje njure ligger en av kroppens två binjurarna, som är omgiven av en fibrös kapsel och en fet kudde. Som en del av det endokrina systemet, dessa körtlar frisätter hormoner, enligt läroboken människans anatomi och fysiologi.

Adrenalin

Adrenalin är ett hormon som utsöndras mitten av binjurarna. Den verkar på beta-adrenerga receptorer, som främst finns på hjärtat och lungorna, för att öka hjärtfrekvens och tryck och öka luftflödet i lungorna.

Noradrenalin

Även släppt av körteln centrum är noradrenalin, vilket väcker blodtrycket genom att stimulera kroppens blodkärlen. Noradrenalin och adrenalin släpps som svar på kort sikt stress.

Aldosterone

aldosteron, ett hormon som frigörs av binjurarna, stimulerar natriumretention av kroppen. Detta leder också till ökad vätskeansamling, vilket orsakar högre blodvolymen och därmed högre blodtryck.

Hormonrubbningar

Alla tre hormoner tidigare nämnts höja kroppens blodtryck, vanligen till följd av blodtrycket, vilket är för lågt. Kan dock felaktig sekretion av dessa hormoner av binjurarna leder till kliniskt högt blodtryck.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.