hur man talar till en strokepatient

Människor återhämtar sig från en stroke står inför många utmaningar, bland annat försämrad kommunikation, som kallas afasi. Dessa kommunikationsproblem kan variera från mild till svår talsvårigheter, förståelse samtal, läsning och skrivning. Tre typer av afasi är mottagliga afasi, expressiv afasi och dysartri. Patienter med receptiv afasi har svårt att förstå det talade och skrivna ordet. De kan tala enkelt men kan inte göra mycket vettigt. Patienter med uttrycksfulla afasi har problem att tala och skriva. Patienter med dysartri tala långsamt med stor möda och är svåra att förstå. Även om patienten har ett kommunikationsproblem, är hans förmåga att tänka klart i allmänhet inte försämras. Enkla åtgärder kan öppna upp kommunikationen mellan dig och din patient
1.
Tala långsamt och tydligt, med enkla meningar. Använd meningar som kräver ett ja eller nej. Undvik att använda stora ord och bombardera patient med många uppgifter eller riktningar. Undvik att använda komplexa eller ordrik meningar.
2.
Vänta för patienten att förstå din mening, samt tänka på och leverera ett svar.
3.

Uppmuntra din patient att använda icke-verbal kommunikation såsom blinkar eller nickar som svar på ja-eller nej frågor.
4.
Tala till patienten i ett lugnt område, borta från bullriga eller trånga utrymmen.
5.
använda PROPS såsom foton, gester eller ansiktsuttryck att göra konversationen flöda lättare.
6.
rita bilder på papper för att kommunicera med din patient.
7.
Om fler än en person i patientens rum, bör varje person tala en i taget. Om flera personer pratar samtidigt kan det vara svårt för en stroke överlevande att följa konversationen.

Tips och varningar


 • Undvik att tala över patienten eller ständigt avbryter patienten.
 • Förstå patienten kan uppleva känslomässiga reaktioner som frustration, ilska, depression, ångest och låg självkänsla. Dessa svar kan hämma kommunikation.

 • Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

  Redaktör: Katarina Hovenas
  Nyheter redaktör: Susanne torshall

  Kundservice: Maria Johansson,
  Pia Hall

  Tel: +46 98 00 00 01
  Fax: +46 98 00 00 02

  © Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.