vad är orsakerna till högt blodtryck hos spädbarn?

Enligt Medline Plus, högt blodtryck "är en ökning på styrkan i blodet mot artärerna i kroppen. " Överraskande kan spädbarn lider av högt blodtryck, vilket kan orsakas av flera skäl

Prematur

Prematur hos spädbarn kan orsaka högt blodtryck på grund av att deras organ inte är fullt utvecklade.

Blodpropp

A blodpropp i en njure blodkärl kan orsaka högt blodtryck hos nyfödda. Detta problem är oftast resultatet av modern har en navelsträng kateter.

Njur-eller hjärtsjukdom

njur-eller hjärtsjukdom som diagnostiseras vid födseln kan orsaka högt blodtryck hos spädbarn.

Illegala droger

Ett spädbarn kan uppleva högt blodtryck om mamman använde illegala droger under graviditeten. Därför är det nyfödda barnet föds med droger i hennes, som leder till högt blodtryck.

Ärftliga sjukdomar

ärftliga sjukdomar som sköldkörtelproblem kan föras vidare till spädbarn och få dem att ha högt blodtryck.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.