allicin för infektion

Allicin är den kemiska ansvarar för den karakteristiska lukten av vitlök. Kategoriseras som en växtkemiska har Allicin medicinska egenskaper och kan användas för att förhindra infektioner

Ursprung

Vitlök producerar allicin som en defensiv åtgärd mot insekter och bakterier. Den tillverkas av alliin använda enzymet alliinase. Diallyl trisulfade liknar allicin och syntetiseras kemiskt.

Funktioner

Allicin är en thiosulfinate med antibakteriella egenskaper. Det är också en starkt oxiderande agent. Den kemiska formeln för allicin är C6H10OS2.

Funktion

Allicin avaktiverar en bakteriens förmåga att orsaka infektioner. Det primära målet för allicin är SH grupper i bakterier.

Fördelar

Allicin minskar risken för magsår och magcancer. Det minskar också blodfetter. Den kemiska analog, diallyl trisulfade, används för att behandla bakterie-och svampinfektioner.

Nackdelar

Allicin är aktiv under en kort tid, bryts ned snabbt och har en foul lukt. Dessa tre egenskaper förhindra kommersiell produktion av allicin.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.