är bupropion en MAO-hämmare?

Buproprion är inte en MAO-hämmare. Enligt Mayo Clinic, är det inte säkert att ta bupropion inom 14 dagar efter en MAO-hämmare. Det kan leda till anfall. Informera din läkare om eventuella MAO-hämmare som du tar om du vill börja behandling med bupropion

Bupropion Definition

Bupropion är föreskriven för behandling av depression, Seasonal Affective Disorder, och som rökavvänjning. Bupropion tillhör den medicinska klass av antidepressiva läkemedel. Det verkar genom att hämma återupptaget av dopamin och noradrenalin. Dessa signalsubstanser är förknippade med humör stabilisering.

Bupropion Mediciner

Bupropion är tillgänglig under varumärkena Wellbutrin, Buproban, Budeprion och Zyban.

MAO-hämmare

MAO-hämmare är en klass av läkemedel som kan behandla depression. MAO-hämmare blockerar ett enzym monamine oxidas, vilket hindrar den från metaboliserande signalsubstanserna dopamin, neuropinephrine, och serotonin.

MAO-hämmare Läkemedel

Varumärken med MAO-hämmare läkemedel inkluderar Nardil, Marplan, Parnate och Emsam. Emsam är ett depotplåster medan de andra p-piller.

Slutsats

Bupropion inte tillhör den klass av MAO-hämmare. Det är viktigt att inte förväxla denna åtskillnad eftersom det är osäkert att ta de två typerna av piller tillsammans.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.