sjukdomar relaterade till mänskliga DNA-reparation

Varje cell i människokroppen innehåller DNA. Detta DNA innehåller ritningar för varje protein, struktur och innehåll de celler som utgör den mänskliga kroppen. Dessa planer används hela livstid cellen som behövs. Men när detta DNA är skadad, kan hälsa cellen och kroppen vara i riskzonen. Reparation mekanism kan korrigera skador men är ibland skadas själva

roll DNA-reparation

Varje cell i kroppen har DNA som är känsliga för skador, antingen spontant eller på grund av miljöfaktorer . Även skador är frekvent, en armé av DNA-reparation system fungerar för att identifiera skador och reparera dem. Celler som innehåller DNA-skador som inte kan fastställas förstörs för att förhindra spridning av så kallade dåliga ritningar.

Betydelse

När DNA-reparation har skadats, DNA-skador kan inte identifieras som skada. I detta fall celler som innehåller dåliga ritningar fortsätta att dela sig och göra nya celler som också innehåller dåliga ritningar, sprida fel. Beväpnad med dålig information, dessa celler inte är kapabla att göra vad de förväntas, kan leda till cancer svulster. Alternativt kan DNA-skador identifieras, men utan reparation mekanismer, celler förstörs i stället repareras. Denna ovanligt höga halter av celldöd kan också resultera i sjukdom.

DNA-reparation och åldrande

En ökning av DNA-skador, eller snarare en minskning av DNA-reparation, har varit inblandad i den åldrande hjärnan. Skador ackumuleras över tiden och ändrar genuttryck. I sin tur dessa förändringar i uttrycket ändra inlärning, minne och synaptisk plasticitet, vilket resulterar i en ökad risk för Alzheimers sjukdom.

Fanconis anemi

Första beskrivs i 1927, är Fanconis Anemi ett exempel på en DNA sjukdom. Den kännetecknas av en ökad mottaglighet för DNA-skador. Även sällsynta (1 på 350. 000 födda), omfattar Fanconis Anemi benmärgssvikt och en högre benägenhet för akut myeloisk leukemi.

bröstcancer och DNA-skador

BRCA1 och BRCA2 har fått en hel del uppmärksamhet i press nyligen i USA för sina roller som markörer bröstcancer. Men förekommer i endast 1% av befolkningen, mutationer i dessa gener svarar för en majoritet av ärftligt bröstcancerfall. Intressant, dessa gener spelar en aktiv roll i att reparera DNA-skador.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.