vad är extrinsic astma?

Extrinsic astma, även känd som allergisk astma, är orsakades av allergier mot normalt ofarliga ämnen som pollen, djur ilska och damm kvalster. Däremot är inneboende astma inte orsakas av allergener

Fakta

extrinsic astma svarar för 90 procent av alla fall barnastma.

Funktion

När allergiker möter pollen, deras immunsystem överreagerar och kan producera stora antikroppar. I fall av extrinsic astma sker denna reaktion rum i lungorna och leder till ökad slemproduktion och andningssvårigheter.

Effekter

Symtom på extrinsic astma hosta, väsande andning och bröstsmärtor.

Orsaker

Ärftlighet är en faktor i extrinsic astma. Familjer med en historia av allergi, löper en större risk att utveckla sjukdomen.

Behandling

extrinsic astma har någon bestämd bota. Att undvika allergener är avgörande för att kontrollera tillståndet. Extrinsic astma är också behandlas med bronkdilaterare och antihistaminer, samt immunterapi och prednison, som är en inhalationssteroid som dämpar immunförsvaret.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.