genetisk testning för föräldrar

Genetisk testning kan göras för en rad olika skäl, bland annat testas för sjukdomar som kan orsakas av genetiska mutationer. När föräldrar väljer att genomgå genetisk testning, kan testning göras för att upptäcka eventuella bakomliggande genetiska störningar som kan påverka resultatet av ett ofött barns hälsa

genetisk rådgivning

Innan genetisk testning, ger med en genetisk rådgivare är viktig. Din sjukdomshistoria, såsom alla familjemedlemmar genetiska förutsättningar kommer att beaktas. En genetisk vägledare kan också hjälpa dig att förstå att risken att ditt barn har att utveckla en sjukdom före födseln. I fallet ditt ofödda barn kan födas med en sjukdom, kan en genetisk rådgivare också hjälpa dig att förbereda dig med den vård barnet behöver.

Släktforskning

Före varje genetisk testning kommer du genomgå en släkthistoria bedömning. Både du och din make kommer att behöva ge information om din etnicitet, om du tidigare haft barn med fosterskador, om du har haft familjemedlemmar dö av sjukdomar och om du har lidit någon missfall eller dödfödda. Enligt The Merck Manuals, vissa etniska grupper löper större risk att utveckla sjukdomar. Att låta din läkare att samla information om din släkthistoria kan bidra till att avgöra dina odds för överföring av genetiska sjukdomar.

Carrier Test

Carrier testning krävs om du eller din make /maka har en historia av genetiska sjukdomar i era familjer. Sådana sjukdomar är sicklecellanemi. Carrier testning kan göras innan behandlingen av att ha barn. Denna form av testning kan hjälpa till att identifiera om du är i riskzonen för överföring av eventuella förändrade gener för ditt ofödda barn.

Föregående Birth Defect

Om du redan hade ett barn föds med en defekt, kan du genomgå genetisk testning för att avgöra om det finns en ökad risk för att få ett barn med samma genetiska störning. Det är dock inte alla fosterskador orsakade av genetik. Missbildningar kan också orsakas av andra varianter, såsom infektioner eller exponering för toxiner. Genetisk testning kan också upptäcka om det finns ett underliggande problem med din kromosomer, särskilt om du har drabbats av missfall eller dödfödda födslar.

fosterdiagnostik

fosterdiagnostik kan göras under din graviditet. Sådana mätningar kan anses att upptäcka avvikelser som inkluderar Downs syndrom. Genetisk testning kan också vara ett alternativ om du är över 34, eller om din make är äldre. Enligt Kids hälsa, kvinnor över 34 år löper en ökad risk för födelseprocess ett barn med kromosomavvikelser, medan äldre fäder kan föra vidare "nya dominerande genetiska mutationer. "


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.