vad man ska göra för reaktion Ambien

Ambien är en receptbelagd medicin som används för att behandla sömnlöshet. Ambien, liksom alla droger har biverkningar och kan orsaka biverkningar. Det är viktigt att kunna skilja mellan Ambien: s vanliga biverkningar och biverkningar. Medan vissa biverkningar förväntas när man tar Ambien, personer som tar Ambien inte förväntas få biverkningar

vanliga biverkningar

Rådgör med din läkare om någon av följande biverkningar börjar uppträda regelbundet efter att ha tagit Ambien:

Huvudvärk
Illamående eller kräkningar
Yrsel
Muskelvärk
Bristande samordning
Svaghet
diarré eller förstoppning
Muntorrhet
Suddig br vision Glömska
försämrat omdöme

ovan är vanliga efter att ha tagit Ambien. Om några av dessa biverkningar dock börja uppträda på en regelbunden basis, kan en läkare behöva sänka dosen eller stoppa användningen av Ambien.

Biverkningar av Ambien

Kontakta läkare omedelbart om något av Följande reaktioner uppstår efter intag av Ambien:

Depression
Självmordstankar
vanföreställningar och /eller hallucinationer
Aggressivt beteende
Förvirring
Mania
Dålig samordning
Förlust av medvetandet />
Sluddrigt tal
Impotens
Hypertoni
/> Ovanstående reaktioner är ovanliga till Ambien, och en läkare kommer sannolikt att sluta använda Ambien.

Allvarliga biverkningar av Ambien

Avbryt Ambien omedelbart om någon av följande biverkningar inträffar:

Ansträngd andning
Svullnad i halsen, ansikte, tunga eller läppar
Hives

ovanstående symtom tyder på en allergisk reaktion och Ambien bör avbrytas omedelbart. Omedelbar medicinsk vård är nödvändig.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.