språkutveckling och autism

Svårigheter med språket är en viktig egenskap av autism. Nedskrivningen varierar från att vara helt icke-verbalt med att ha ett avancerat ordförråd men inte förstår saker som talesätt och sarkasm

Tal Fördröjning

En av de första tecknen på autism är ofta en fördröjning i tal. Barn kan inte börja tala vid ungefär samma tid som andra deras egen ålder, eller de kan utveckla tal långsamt eller sporadiskt.

Ekolali

Personer med autism kan, i stället för samtal, bara upprepa vad andra säger, men utan att ange någon mening till orden.

Förlust av språkliga färdigheter

Barn med autism kan börja prata normalt och förlorar sina språkkunskaper.

Brist på Context

Personer med autism kan säga ord eller fraser som inte är relevanta för något som händer på den tiden. De har ofta upprepa saker som de hört i det förflutna eller på tv.

Subtila Underskott

Personer med autism kan vara som kan engagera sig i samtal, men inte kunna få ögonkontakt. De kan vara ganska bokstavlig, troende, till exempel att "i en minut" betyder i exakt 60 sekunder. Sarkasm är förlorat på dem, liksom ordlekar och idiomatiska uttryck.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.