vad gör homocysteinnivåerna åtgärd?

Homocystein är en svavel aminosyra som normalt produceras under ämnesomsättningen. Om det inte är ordentligt uppdelad, celler placera det i blodet och nivån av homocystein stiger. Det är en riskfaktor för flera sjukdomar

Indikationer

homocystein mäta ett antal saker. Homocystein i blodet visar att ett problem med sin ämnesomsättning samt oförmåga av njuren eller levern för att avlägsna överflödigt homocystein från blodet. Näringsbrister eller vissa drog växelverkan kan leda till förhöjda homocystein mätningar också.

Mätning

homocystein mäts under fastande mage. Den genomsnittliga plasma totalt homocystein för friska individer är 6-12 mikro mol per liter.

Risker

En förhöjd homocysteinnivå kan öka risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom, stroke, demens och Alzheimers sjukdom.

Skador

Homocystein skadar celler genom oxidation och genom att orsaka glatta muskelceller att föröka sig.

Orsaker

Rökning, dricka kaffe och ett lågt intag av folsyra kan öka homocysteinvärden.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.