Vilka är biverkningarna av strålning från bikini ö?

Bikini Island, även känd som Bikini Atoll, lidit förödande strålning nedfallet efter detonation av vätebomben (1 mars 1954) och provsprängningar som gjorts på Marshallöarna mellan 1946 och 1958. Innan detonation av vätebomben flera hundra infödda människor tvingades flytta så kärnvapenprov kunde ingås. Nedfallet var förödande för de tidigare invånarna på ön som senare återvände

omedelbar fysisk förstörelse

När vätebomben ursprungligen släpptes på ön, förstörde det allt på tre öar, väckte vattentemperaturer i området till cirka 55. 000 grader Celsius, och lämnade en krater lite över en mil bred.

urinvånare

De infödda som återvände till ön började lida av svår strålningsförgiftning av nedfallet. Detta exponering för strålning vänster alla invånare med en kraftigt ökad risk för cancer samt mindre brännskador och även för tidig död i vissa fall.

Evakuering

Efter 10 år på ön evakuerades när det kunnat konstateras att höga doser av cesium-137 och strontium-90 (båda radioaktiva isotoper) negativt påverkade invånarna och miljön på ön. Ön är fortfarande obeboeliga för mänskligt liv.

Mark och vatten

strålning har absorberats i ytan på ön och görs genom vattnet. Detta lämnar jord som förorenats och många av de växter kvar oätliga eftersom de innehåller höga doser av strålning. Detta gäller även för livet i havet. Fisk och andra havslevande djur är oätliga på grund av de höga doser av strålning.

Coral Reef

strålning har lämnat ön med nästan inga besökare. Detta har möjliggjort en dramatisk comeback för korall djurlivet. Även om detta är en liten bedrift för den lilla ön, verkar det ändå att på grund av både den första detonationen och ytterligare strålning finns det fortfarande 42 arter av koraller som saknas.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.