vad är iris i ögat av?

Iris är den färgade delen av ögat som är så olika från person till person som fingeravtryck

Plats

iris skiljer hornhinnan från linsen. Den delar främre facket i två delar:. Främre kammaren och den bakre kammaren

Lager

Tre lager utgör iris. Från framsidan till baksidan, dessa lager kallas endotel, stroma och epitel.

Färg

Pigment gör att ögonen ser blått, grönt, hassel eller brunt. En albino har inga pigment och iris ser rosa ut.

Genetik

Genetics styra vilken typ av pigment i en iris. Människor som är predisponerade för bruna ögon har mer melanin pigment, orsakas av en gen på kromosom 15. Blå ögon är resultatet av lipochrome, som orsakas av en gen på kromosom 19.

Muscles

Musklerna i iris kontrollera öppning och stängning av eleven. I svagt ljus, den dilatorn musklerna i iris orsakar slutmuskel kring eleven att vidga i syfte att släppa in mer ljus. Alternativt dessa muskler kontrakt eleven i starkt ljus.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.