olika epilepsi syndrom

Epilepsi består av ett antal olika syndrom, som alla påverkar livet för epileptiska på olika sätt och kräver olika behandlingsstrategier. Diagnostisera en specifik epileptiska syndrom --- i stället för att göra en allmän diagnos av "epilepsi" --- kräver vårdpersonal att bedöma alla av patientens neurologiska och beteendemässiga symptom, som kan innebära kliniska svårigheter. Men att identifiera de specifika syndrom är det bästa sättet att förstå patientens prognos och behandlingsalternativ.

Orsaker

Vissa epileptiska anfall är lätt förklarliga, medan andra inte har någon känd orsak. Kramper med en okänd orsak kallas idiopatisk anfall. Anfall med en känd orsak kallas symtomatisk. Idiopatisk anfall är oftast lättare att behandla än symtomatisk och kära.

Särskilda Nyfödd syndrom

De former av epilepsi som de flesta barn är åtskilda från vuxna epilepsi. Neonatal kramper, feberkramper och West syndrom är några av de vanligaste epileptiska störningar nyfödda och små barn. Dessa syndrom tenderar att vara godartade, de flesta barn växer ur dem, eller svarar bra på mediciner (t ex steroider), och inte lider avsevärda neurologiska skador.Vissa läkare anser inte att feberkramper vara epileptiska i naturen, eftersom anfall resultat av hög feber. Däremot är West syndrom betraktas som en epileptiskt syndrom för barn, på grund av olika EEG avläsningar under anfall. Om den inte behandlas, West syndrom kan utvecklas till en vuxen form av epilepsi som kallas för Lennox-Gastaut syndrom, som påverkar barn upp till åtta års ålder och kan allvarligt skada utvecklande färdigheter.

Epileptiska encefalopati

Epileptiska encefalopati hjärnans struktur abnormaliteter som orsakar epileptiska anfall hos barn eller vuxna. Dessa avvikelser kan finnas på ena sidan av hjärnan, eller båda sidor. Epilectic encefalopati tenderar att vara allvarliga och svårbehandlade. De med en tidig debut ofta avta eller sluta under tonåren, men deras neurologiska och kognitiva efterverkningar kan vara allvarliga

Kronisk epilepsi

En av de svåraste formerna av symtomatisk epilepsi är Rasmussens syndrom (även känd som Rasmussens encefalit), där en sida av hjärnan orsakar anfall på andra sidan av kroppen. Behandling kan inkludera neurotherapy eller i vissa fall, avlägsnande av den epileptiska hjärnhalvan.Andra kroniska former av epilepsi inkluderar tinningloben epilepsi och frontalloben epilepsi. Frontalloben syndrom är mer våldsamma av de två. Dessa syndrom brukar vara symtomatisk, vissa har en genetisk grund, medan andra är resultatet av lesioner, tumörer, strukturella avvikelser eller skallskador. Människor som har något av dessa syndrom kräver ofta medicin eller operation för att kontrollera sina anfall.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.