missbruksbehandling för Huntingtons

Huntingtons sjukdom är en ärftlig neurologisk sjukdom som drabbar nervceller i hjärnan, enligt MedlinePlus. Personer med sjukdomen utvecklas ofta problem med rörlighet, koordination och balans, information bearbetning och /eller minne. Huntingtons sjukdom är degenerativ, vilket betyder att det förvärras över tid, men det finns ett antal läkemedel som används för att behandla symtom på Huntingtons sjukdom

Tetrabenazin

Tetrabenazin är det enda läkemedel som har godkänts av US Food and Drug Administration för behandling av Huntingtons sjukdom. De läkemedel verkar genom att öka mängden av kemiska dopamin i hjärnan. Det används för att minska ofrivilliga rörelser i Huntingtons sjukdom, men Tetrabenazin kan ibland orsaka sömnlöshet eller trötthet.

Antipsykotika

Ibland läkare ordinera antipsykotika, som haloperidol, klorpromazin, klozapin eller olanzapin, för att minska vanföreställningar och /eller våldsamt beteende, hallucinationer och ofrivilliga rörelser hos patienter med Huntingtons sjukdom. Dessa läkemedel kan ibland få folk att känna dig dåsig och /eller erfarenhet muskelstelhet.

Lugnande

Lugnande, t. ex. klonazepam, bensodiazepiner, paroxetin och venlafaxin, används för att behandla känslor av ångest, ofrivilliga rörelser och våldsamt beteende i Huntingtons sjukdom. Människor som tar dessa läkemedel ibland upplever känslor av eufori och /eller trötthet.

Antidepressiva

Ibland läkare ordinera antidepressiva, som fluoxetin, sertralin eller nortriptylin, för att minska depression och /eller tvångsmässiga handlingar hos personer med Huntingtons sjukdom. Vanliga biverkningar av antidepressiva medel är trötthet och illamående.

Mood-stabilisatorer

Ibland humör-är stabilisatorer, som litium, karbamazepin och valproat som används för att behandla humörsvängningar och /eller känsloutbrott hos patienter med Huntingtons sjukdom. Stämningsstabiliserande kan ibland få folk att känna sig trött och /eller illamående.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.