sociologisk orsak till drogmissbruk

De sociologiska orsaker till narkotikamissbruk varierar från person till person, men några av anledningarna är depression, finansiella problem, familj spänning, social ojämlikhet och politisk rättighetsberövande. Inte alla människor missbrukar droger eftersom de saknar förmåga att fungera i livet, ibland är det det sociala klimatet

traumatiska situationer

Vissa människor missbrukar droger på grund av traumatiska händelser i deras liv. Till exempel finns det fall när krigsveteraner har svårt att återhämta sig från sin stressiga erfarenheter i strid, och när de återvänder hem, depression sjunker in Dessutom kan de inte hittar arbete omedelbart, och ibland blir de hemlösa och vända sig till läkemedel för komfort.

Brist på samhällets resurser

Drogmissbruk förekommer ibland när samhället är ogiltig av resurser som hjälper familjer att lyckas. Till exempel, om det finns ett område där familjer med låga inkomster kamp för att tjäna in tillräckliga inkomster, kan de vända sig till narkotikahandeln som ett sätt att överleva. Ett annat exempel är när ungdomar inte har platser att främja deras kreativitet och få känslomässig hjälp för sina problem.

Förlorade arbetstillfällen

I vissa fall kan missbruk vara ett resultat av långvarig arbetslöshet. Till exempel, om en person förlorat sitt jobb och går flera veckor utan att landa ett bra jobb även efter många intervjuer, kan han bli avskräckta och använda droger för att fly smärtan.

Samhällelig påverkan

I andra situationer, drogmissbruk kan kopplas till socialt tryck. Detta är ofta fallet med tonåringar som vill tillhöra en viss referensgrupp eller som kämpar med en dålig självbild. De ser droger som ett sätt att få fler vänner och popularitet.

Betydelse

Den sociologiska orsaker till drogmissbruk påverkar människor från alla etniska grupper, alla socioekonomiska klasser och alla åldrar. Detta borde få oss att vara mer barmhärtig mot dem som upplever drogmissbruk eftersom det ofta att de känner att det är det enda sättet att klara av sina påtryckningar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.