rättsmedel för hjärt astma

Cardiac astma är inte vad läkarna anser "true" astma. Det är främst förknippad med hjärtsvikt, och inte i lungorna eller luftvägarna. Vid hjärtsvikt, kan vätska samlas i lungorna och gör det svårt att andas. Symptomen på hjärt astma ofta efterliknar tecken på astma, och inkluderar: hosta, väsande andning, ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck, och andnöd. Behandlingen av astma och hjärt astma är helt olika, så att rätt diagnos är ett viktigt första steg i tillfrisknandet.

Hjärtat Astma Remedy

Den grundläggande orsaken till cadiac astma är kronisk hjärtsvikt, läkemedel för behandling av hjärtsjukdom kommer att lindra symptom på hjärt astma. Användning av behandlingsmetoder som används för "äkta" astma, såsom inhalatorer, kan faktiskt förvärra symptomen av hjärt astma och bör inte användas. Många patienter som lider av hjärt astma svarar i allmänhet väl till en kombinationsbehandling med brochodilators, extra syrgas och läkemedel som behandlar hjärtsvikt. Läkare ordinera ofta diuretika. Dessa "vatten piller" befria lungorna av överskottsvätska och hjälpa patienten andas mer effektivt. Kortikosteroider kan förskrivas för att lindra inflammation om patienten inte svarar väl på andra behandlingar. Vissa patienter kan behöva operation för läckande ventiler eller andra problem som påverkar hjärtfunktionen.

Förebygga hjärt Astma

din hälsa är mycket viktig i maintaing hjärtfunktionen. Håll på en balanserad kost och motion plan. Minimera natrium intag. Natrium kan ge upphov till att behålla vätska, så begränsa vätskeintag till 2L per dag, liksom. Kontrollera din vikt vikt, sluta röka, och övervaka dina kolesterol. Rökning och högt LDL-kolesterol krympa artärerna att göra det svårare för hjärtat att pumpa blod. Övervikt kommer också att tvinga hjärtat att arbeta hårdare än den är kapabel till.

Be er läkare för lämplig livsstilsval och motion och planer kost behövs för att bibehålla hjärthälsa.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.