histaminfrisättning symtom

Histamin är en kemikalie i kroppen som frigörs när kroppen utsätts för ett allergen. Allergener kan inkludera luftburna allergener (t. ex. pollen och dammkvalster), vissa livsmedel (t. ex. jordnötter och skaldjur) eller insektsgift. Histamin frisätts i ett försök att skydda kroppen mot ett allergen, men kan ibland en överbelastning av histamin resultera i livshotande symtom

Smooth muskelsammandragningar

frisläppandet av histamin musklerna runt lungorna eller tarmkanalen att ingå avtal. Sådana sammandragningar kan göra andningssvårigheter eller kan orsaka gastrointestinala nöd.

Nervsystemet Response

Överskott histamin kan leda till nervsystemet reaktioner som dåsighet och förvirring.

Inflammation

Histamin kan också orsaka inflammation som resulterar i nässelutslag eller inflammerade luftvägar.

allergisk rinit

När ett allergen inhaleras, orsakar histamin att blodkärlen blir dilaterade, vilket i sin tur orsakar vätskor läcker ut i ansiktsservetter, vilket resulterar i vattniga ögon, rinnande näsa, täppt näsa, nysningar och klåda.

Anafylaxi

Individer kan vara mycket allergisk mot vissa ämnen som t. ex. pollen, insektsgift, latex, matvaror och vissa mediciner. Dessa personer kan drabbas av anafylaxi, ett livshotande tillstånd, då överskjutande belopp av histamin frigörs i kroppen. Symtom på anafylaxi inkluderar nässelutslag, klåda, blek eller rodnad hud, yrsel, svimning, luftrören, svullen hals, svullen tunga, Snabb eller svag puls och symtom magen som illamående, diarré eller kräkningar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.