Copaxone autoject användningsinstruktioner

Den Autoject finns en automatisk anordning som används för att administrera de många Copaxone skleros medicinering. Den Autoject helt döljer nålen under injektionen process, som kan bidra till att lindra någon rädsla av nålar som användaren kan ha. Med Autoject placeras mot huden, administrerar en enkel knapptryckning medicineringen

Förbered för Injection

Applicera tvättsprit som följer med Copaxone till det område där du kommer att injektionen. Skruva ner på Autoject. Lägg märke till stora gula kolven syns i övre delen av Autoject. Vrid den nedre delen av Autoject kring, placera den röda änden mot kolven och pressa ner kolven i toppen tills du hör ett klick.

Sätt in sprutan i Autoject

Öppna blisterförpackningen med Copaxone pre- sprutor och ta bort en dos. Ta inte bort det grå nålskyddet. Placera sprutan i nedre delen av Autoject. Tryck in sprutan i Autoject tills det klickar på plats.

ihop Autoject

Skruva den nedre delen av Autoject på den övre delen. Detta är en bra tid att kolla djupet av Autoject. Rådgör med din vårdgivare om hjälp med att bestämma rätt djup för Autoject.

Administrera Copaxone

Placera Autoject mot det hudområde där du tillämpat alkohol tidigare. Se till att fönstret med den gula kolven synlig. Tryck Autoject stadigt mot huden så att den övre delen stänger ner på den nedre delen. Tryck på knappen på sidan av Autoject. I fönstret på sidan av Autoject, kommer du att kunna se den gula kolven rör sig. När Autoject har avslutat injektionen, kommer fönstret att bli röd.

Kassera sprutan och avfall

Skruva ned i Autoject och vänd den upp och ner så sprutan faller ut. Håll sprutan i en tung plastbehållare som en behållare för vassa föremål som finns på alla apotek. Skruva ner på Autoject på toppen. Byt den röda mössan på botten av Autoject. Kassera av avfallet från injektionen som kompress med alkohol och nålen behållare.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.