samverkande vård för psykiska

När personer lider av mental hälsa, de behöver ofta en mängd olika tjänster för att möta deras dagliga behov. Dessa tjänster kan uppfyllas av en läkare, primär psykisk hälsa terapeut, psykiater och alla andra organ som tillhandahåller en tjänst till patienten. Organ samordnar ibland tjänster och kommunicera med varandra på uppdrag av patienten, ett försök som kallas samverkan vård

koordinerande Care

Collaborative vård för psykiska patienterna kan hjälpa dem att fungera på högsta möjliga nivå.

Människor som lever med kronisk psykisk hälsa ofta plågas av kroniska medicinska frågor. Dessa frågor uppstår ofta från patienten försumma sin hälsa och inte efter hjälp med physicals och andra nödvändiga möten. Ofta är människor som drabbas av psykiska problem isolerade och inte står i överensstämmelse med deras mentala medicinering.

Traditionellt skulle mentalvårdspatienter se en psykisk hälsa terapeut och en psykiatriker, men andra frågor måste åtgärdas också, såsom boende, utbildning och medicinska problem. Utövare ville se en patient får vård från olika källor och ville kunna träffas och diskutera hennes vård kollektivt. Collaborative vård inleddes så mentalvårdspatienter kunde få tillgång till tjänster med hjälp av flera myndigheter.

De flesta mentalvårdspatienter ha en case manager som är ansvarig för att hjälpa dem att få säkra och prisvärda bostäder tillsammans med läkare och tandläkare vård. En annan uppgift för en case manager är att ordna med transport till möten om patienten inte kan ge sitt eget transportmedel.

Patientens primära psykiska hälsa terapeut hjälper honom att få sin medicin och ser till att han fullföljer hans mentala hälsa möten. Terapeuten gör också att alla de nödvändiga dokument om utlämnande av uppgifter skall undertecknas så att alla parter kan tala för patienten.

Collaborative vård har gjort patienterna att få bättre tjänster till lägre kostnad för Medicare och Medicaid. Sammantaget patienten göra bättre på grund av dessa tjänster och en högre grad av efterlevnad deras mentala hälsa behandling.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.