aggressiva formen av Parkinson plus

Parkinsons sjukdom är en degenerativ neurologisk sjukdom som påverkar rörligheten. Idiopatisk eller "ren", kan Parkinsons sjukdom skiljer sig från en uppsättning av syndrom som benämndes "Parkinson plus. " Enligt Mayo Clinic, Parkinson plus är en mer allvarlig, progressiv form av sjukdomen med kortare överlevnadstid.personer med Parkinsons plus erfarenhet kännetecknande symptom av idiopatisk Parkinsons sjukdom och ytterligare en eller flera typiska olika neurodegenerativa tillstånd. Det är viktigt att komma ihåg att Parkinson plus är inte en enda sjukdom med tydlig kurs, utan snarare en uppsättning villkor som signal degeneration i flera system .

idiopatisk Parkinsons sjukdom

Symtomen vid idiopatisk Parkinsons sjukdom beskriva en standard eller "rena" fall med sekundära symptom. Idiopatisk Parkinsons sjukdom karakteriseras av fyra signum symtom. Patienterna har tremor, eller okontrollerade skakningar, i armar, ben, händer och ansikte. De visar också bradykinesi, eller saktade rörelse. Människor med idiopatisk Parkinsons sjukdom är stela och inte kan röra sig snabbt och smidigt. Den slutliga kännetecknande symtomet är svårigheter med balans och koordination.Läkarna diagnostisera personer med dessa fyra kännetecken symptom och en förmåga att reagera på läkemedlet Levo-dopa som har Parkinsons sjukdom . Sjukdomen är progressiv, som degeneration i hjärnan och kroppen fortsätta tills patientens död.

Lewykroppsdemens

Lewykroppsdemens är ett syndrom som, i kombination med idiopatisk Parkinsons sjukdom, anses vara en Parkinson plus syndrom. Lewykroppsdemens uppstår när en viss typ av plack börjar ansamlas i hjärnan regioner kontrollerande minne processer, orsaka nervcellsdöd. Sjukdomen liknar Alzheimers sjukdom i att en patient gradvis förlorar minnesfunktioner, men de två sjukdomarna är differentierade genom den typ av plack orsakar celldöd.

Multipel systematrofi

multipel systematrofi är ett annat tillstånd som kan en del av en Parkinson plus syndrom. Förutom symtom på Parkinsons sjukdom, patienter med multipelt visa system atrofi tecken på rubbningar i det autonoma nervsystemet. Dessa oftast vara problem med puls, blodtryck, andning, matsmältning eller sexuella funktionen. Multipel systematrofi fortfarande sällsynt men är en särskilt aggressiv syndrom med inget känt botemedel.

Corticobasal Degeneration

Corticobasal degeneration kan visas med Parkinsons sjukdom att bilda en syndrom av Parkinson plus. Diagnosen av corticobasal degeneration är ofta svår att göra, som de viktigaste symptomen överlappar med symtom på Parkinsons sjukdom. Diagnosen kan endast bekräftas vid obduktion.Symtom på corticobasal degeneration inkluderar klumpighet och långsamhet i ben eller arm på ena sidan av kroppen. Patienter kan också visa darrningar och ostadig gång, även om dessa symtom är också kännetecknande för Parkinsons sjukdom. Som corticobasal degeneration fortskrider kan patienter också visa svårigheter att generera tal, artikulera tal, kontrollera en lem, svälja, promenader och flytta, enligt Mayo Clinic.

Progressiv supranukleär pares

Progressiv supranukleär pares är en annan syndrom som co- sker med Parkinsons sjukdom. Personer med detta tillstånd har bromsat rörligheten och balans nedskrivningar, vilket gör en differentialdiagnos mellan Parkinsons sjukdom och progressiv supranukleär pares svårt. Patienter med progressiv supranukleär pares kan också ha dubbelseende, dimsyn, okontrollerade ögonrörelser, sämre språklig förmåga och svårigheter att svälja. Med Parkinsons sjukdom och progressiv supranukleär pares minskar patientens återstående livslängd eftersom dessa störningar gör skada och infektion mer sannolikt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.