tecken på skelettmetastaser med prostatacancer

För män är prostatacancer den näst mest dödliga formen av cancer . I ett framskridet stadium , kan cancerceller metastaser, bröt sig loss från den huvudsakliga tumören och börjar tumörform utväxter i andra delar av kroppen , vanligen lymfkörtlar och skelett . I vissa fall kan tecken på skelettmetastaser upptäckas innan den primära prostatacancer har identifierats .

Smärta

När prostatacancer sprider sig till dina ben , kan du känna smärta vid tumör plats , vanligen den nedre ryggen , höfter eller lår . Detta är i särklass den vanligaste tecknet på att du har en skelettmetastaser , men cancern ofta metastasizes utan smärta eller symtom alls .

Svaghet

skelettmetastaser från prostatacancer orsakar inte bara smärta i ben , det försvagar faktiskt benen . Ben som har utvecklat metastaserande tumörer kommer fraktur lättare än friska ben .

Bone Scans

Ben skannar kanske kan upptäcka spridd prostatacancer i de drabbade områdena i din kropp , även om de inte alltid lyckas . Röntgen och CT-scan av smärtsamma områden kan också ha möjlighet att upptäcka tumörer .


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.