salbutamol sirap biverkningar

Salbutamol sirap, även kallad Albuterol och Ventolin sirap, är ett läkemedel avsett för behandling av bronkospasm som en följd av astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Det fungerar genom att öppna luftvägarna och avslappnande muskler i halsen. De läkemedel som tas via en inhalator tre eller fyra gånger om dagen. Det finns ett antal biverkningar som kan inträffa om du tar salbutamol sirap.

Milda biverkningar

Vissa lindriga biverkningar du kan uppleva när du tar salbutamol sirap huvudvärk, skakningar, nervositet, yrsel, illamående eller besvär sova. Om någon av dessa biverkningar är allvarliga eller leda till extrema obehag eller oro, kontakta din läkare.

Allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar är sällsynta men kan uppstå. De inkluderar bröstsmärtor och en oregelbunden hjärtrytm. Salbutamol sirap har också orsakat, men sällan, försämring av astma-relaterade symtom såsom plötsliga, även extrema väsande andning, som kallas paradoxal bronkospasm. Om du upplever någon av dessa biverkningar, kontakta din läkare eller akutvård omedelbart.

Varningar

Äldre vuxna kan vara mer känsliga för effekterna av salbutamol sirap. Det finns möjliga interaktioner som kan uppstå, varför läkaren bör vara medvetna om alla läkemedel som du tar innan du använder salbutamol sirap. Läkemedel som eventuellt kan orsaka interaktioner omfatta MAO-hämmare, betablockerare, adrenalin-liknande läkemedel, antidepressiva, och piller vatten.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.