Vilka är symptomen på diastolisk hjärtsvikt?

Diastolisk hjärtsvikt hänvisar till ett tillstånd där blodkärlen blir tjock och kan inte slappna av tillräckligt för att adekvat fylla den nedre hjärtat kammaren. De vätskor sedan tillbaka upp i organ orsakar svullnad

inga symptom

Det är ofta så att diastolisk hjärtsvikt orsakar inga signifikanta symtom tills villkoret blir illa nog för att orsaka hjärtsvikt.

Högt blodtryck

De med diastolisk hjärtsvikt kan uppleva tillfälliga perioder av högt blodtryck.

rytmrubbning

rytmrubbning, eller onormal elektrisk aktivitet i hjärtat, är mycket vanligare hos dem med diastolisk hjärtsvikt. Den rytmrubbning orsakar ofta pulsen att påskynda en hel del.

Flash lungödem

Flash lungödem, en ansamling av vätska, är ett mycket allvarligt tillstånd som kan vara livshotande. Det innebär en svår andnöd vars debut är mycket plötsligt.

Night Time

Många som lider av ett diastoliskt hjärtfel kan vakna mitt i natten på regelbundna tillfällen andfådd.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.