Användning av insulin stolpiller som behandling för diabetes

Diabetes är en sjukdom som drabbar miljontals människor världen över, och behovet av rutinmässig insulin injektioner är en av de mest obehagliga delar av behandlingen. Nyligen genomförda kliniska studier har utvärderat användningen av insulin stolpiller som ett sätt att eliminera nålstick

Fakta

Experimentella insulin stolpiller läggs i patientens ändtarm, där de insulinproducerande absorberas i blodet. Insulinet verkar för att sänka blodsockret hos diabetespatienter.

Administration

Insulin stolpiller ges till patienten rektalt, 15 minuter efter måltid, tre gånger per dag. Doserna varierar beroende på patientens recept och födointag.

Fördelar

Den främsta fördelen med rektal stolpiller över insulininjektioner är att de är mycket lättare för patienten att administrera. Dessutom är de inte kräver underordnade prestationer, såsom sprutor och nålar.

Effektivitet

Enligt American Diabetes Association vård, insulin stolpiller är effektiva för att minska postprandial (efter-ätande) glukos i blodet liksom i urinen. Den tidning farmakologi anges att insulin stolpiller hjälper också till att undvika alltför höga nivåer av insulin efter administrering, vilket kan associeras med insulininjektioner.

Överväganden

Insulin stolpiller är fortfarande i den experimentella fasen, och är ännu inte allmänt tillgänglig för användning av flertalet diabetiker.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.