Vad är aktivt astma?

Astma är en sjukdom som påverkar lungorna. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rapporterar att över 23 miljoner människor i USA för närvarande lider av astma. Aktiv astma inkluderar flera möjliga symtom

Väsande

Ett vanligt symptom på aktiv astma är pipande andning. Pipande andning är ett visslande ljud som uppstår under andningen.

Tight känsla i bröstet

Ett annat vanligt symptom på aktiv astma är en stram känsla i bröstet. Detta beror på sammandragning av musklerna runt luftvägarna i lungorna.

Svårt att andas

Aktiv astma kännetecknas också av andningssvårigheter, antingen andas in luft till eller utandning luft ur lungorna. Detta kan ofta resultera i kippar efter andan, och en "rescue inhalator," en medicin som innehåller albuterol, kan användas för att öppna upp luftvägarna.

Bröst Trängsel

Aktiv astma kännetecknas också av ett överskott av slem produktion i lungorna.

Hosta

På grund av överskottet av slem som produceras i lungorna, samt påverkan på lungor från inflammation, astmatiker har ofta en ihållande hosta. Hosta hjälper ofta ta upp och utvisa några av slem från lungorna.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Få nyhetsbrev
  • Kontakta redaktören
  • RSS-feed

Redaktör: Katarina Hovenas
Nyheter redaktör: Susanne torshall

Kundservice: Maria Johansson,
Pia Hall

Tel: +46 98 00 00 01
Fax: +46 98 00 00 02

© Copyright 2014 Halsatips.com - All rights reserved.